Ekologisk och småskalig besöksgård 10 km utanför Luleå. 🐄🚜

Om oss


Vår verksamhet

Vi tror att många av er därute vill kunna köpa ekologisk, småskalig och närproducerad mat. Vi tror också att ni vill komma hit, se själva, uppleva, lära, äta eller fika, handla eller bo. Därför väljer vi att satsa på allt det här. På gården bedriver vi mjölkproduktion (snart med eget mejeri dessutom), förädlar kött- och charkprodukter, odlar grönsaker, rotsaker, bär, frukt och blommor, säljer andra lokala producenters produkter och lite annat bra-att-ha.


Krav-certifierade

Våra marker och produkter är ekologiska och KRAV-certifierade. Djuren går utomhus året runt med möjlighet att när som helst gå in (vilket de nästan aldrig gör). Vi jobbar kontinuerligt med att restaurera gamla betesmarker, områden som av olika anledningar inte lämpar sig för att odla på, men som djuren istället sköter om och skapar både föda och biologisk mångfald på. Dessutom
växelbetar vi hagarna för att i mesta möjliga mån minska parasittryck och smittorisker.


God djurskötsel

Sommartid har vi alltid djur nere på stranden till älven, vilket inte bara är en enda lång strandsemester för dem utan också ger oss och våra grannar en fantastisk utsikt. Djuren äter uteslutande gårdens eget gräs, på sommaren ute på bete och på vintern i form av balat hö. De kor som mjölkar får dessutom en liten giva bestående av svenskodlat KRAV-certifierat
proteinfoder.


Djuren på vår gård

Här finns nötkreatur av olika raser, och blandningar av dessa; Svensk rödbrokig, Holstein, Fjällko, Dexter och lite Jersey. Här finns också Lappgetter, Linderödssvin, Bjurholmshöns, och får, huvudsakligen av raserna
Helsingefår.Hållbart jordbruk

Hållbart brukande av naturen

Närproducerat

Bra för både dig, oss och miljön

100% KRAV

Vi är certifierade enligt KRAV.

På riktigt!

På riktigt och hjärta för det långsiktiga.