Ekologisk och småskalig besöksgård 10 km utanför Luleå. 🐄🚜

Trädgård

Vi skapar sommaren 2021 en visningsträdgård som motsvarar den trädgård som behövs för att en familj på 4 personer som lever på blandkost ska kunna vara självförsörjande under ett år. Detta gör vi i samarbete med Nära Mat och Elisabeth Öberg.
Hållbart jordbruk

Hållbart brukande av naturen

Närproducerat

Bra för både dig, oss och miljön

100% KRAV

Vi är certifierade enligt KRAV.

På riktigt!

På riktigt och hjärta för det långsiktiga.