Ekologisk och småskalig besöksgård 10 km utanför Luleå. 🐄🚜

Trivselregler

Här på gården uppför vi oss väl och hanterar djuren med respekt och försiktighet samt endast när det är uppenbart att djuren själva vill. Man följer till exempel aldrig efter djur som går undan. Vill djuren umgås med människor så söker de den kontakten, inte tvärtom. Det är inte tillåtet att mata djuren med annat än det som bonden eventuellt erbjuder. Vi respekterar andra besökare, och beter oss därför på ett sådant sätt att alla får en bra upplevelse.

Gårdens grödor

Vi plockar inga bär, frukter, blommor och grönsaker som växer på gården. Dessa får man istället avnjuta i gårdens kafé, eller efter att ha köpt det man vill ha i butiken.


Egna hundar

På vår gård finns alltid våra egna löst springande hundar. De har ett uppdrag, fyller en funktion och anser att gården är deras. Besökare får gärna ta med egen hund om de är kopplade och inte skrämmer eller stressar gårdens djur, och det sker dessutom på besökarens ansvar och risk. 

Rökning

Rökning får endast ske på anvisade platser dels på grund av brandrisk och dels för allas trevnad. Se skyltning. 


Lek i hö eller rundbalar

Det är inte tillåtet att kliva upp på rundbalarna av två anledningar, dels väger de flera hundra kilo och står inte så stadigt som de ser ut att stå och dels kan minsta lilla hål förstöra hela balen eftersom luft då kommer in och gör att höet möglar. 

I kornas ladugård

Det är aldrig tillåtet att gå in i kornas ladugård, eftersom vi där är extra rädda för eventuella smittor. 


Om du vill tvätta av dig

Hygien Handtvätt finns både inne i vår restaurang och ute i tvättstället vid ingången till ladugården.  Vi tillhandahåller vattenslang för att spola av hjul på barnvagnar och stövlar. Se skylt vid verkstaden.
Hållbart jordbruk

Hållbart brukande av naturen

Närproducerat

Bra för både dig, oss och miljön

100% KRAV

Vi är certifierade enligt KRAV.

På riktigt!

På riktigt och hjärta för det långsiktiga.